Báo cáo kết quả kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM tại huyện Văn Quan năm 2020

Alternative text - include a link to the PDF!

Số / ký hiệu 980/BC-STTTT
Về việc / trích yếu
Ngày ban hành 04/06/2020
Tải xuống