Kế hoạch kiểm tra, giám sát và hướng dẫn UBND huyện Chi Lăng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020

Alternative text - include a link to the PDF!

Số / ký hiệu 75/KH-SLĐTBXH
Về việc / trích yếu
Ngày ban hành 24/04/2020
Tải xuống
Download attachments: