Kế hoạch về kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn huyện Văn Lãng thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

Alternative text - include a link to the PDF!

Số / ký hiệu 46/KH-SCT
Về việc / trích yếu
Ngày ban hành 22/4/2020
Tải xuống