Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch vốn (đầu tư phát triển) dự phòng 10% ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và phân bổ chi tiết kế hoạch vốn năm 2020

Alternative text - include a link to the PDF!

Số / ký hiệu 01/NQ-HĐND
Về việc / trích yếu
Ngày ban hành 30/3/2020
Tải xuống
Download attachments: