Sử dụng kết quả đánh giá xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 để xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

Alternative text - include a link to the PDF!

Số / ký hiệu 241/UBND-KTN
Về việc / trích yếu
Ngày ban hành 16/03/2020
Tải xuống
Download attachments: