Quyết định Về việc phân công lãnh đạo UBND tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh phụ trách, chỉ đạo các huyện, thành phố thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020

Alternative text - include a link to the PDF!

Số / ký hiệu 447/QĐ-UBND
Về việc / trích yếu
Ngày ban hành 12/03/2020
Tải xuống
Download attachments: