Tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020; Chương trình mục tiêu quóc gia xây dựng nông thôn mới; Dự án Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2020

Alternative text - include a link to the PDF!

Số / ký hiệu 243/STTTT-TTBCXB
Về việc / trích yếu
Ngày ban hành 21/02/2020
Tải xuống
Download attachments: