Quyết định về việc phân công Thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành thực hiện nhiệm vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

Alternative text - include a link to the PDF!

Số / ký hiệu 828/QĐ-UBND
Về việc / trích yếu
Ngày ban hành 12/5/2022
Tải xuống