Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025

Alternative text - include a link to the PDF!

Số / ký hiệu 160/KH-UBND
Về việc / trích yếu
Ngày ban hành 13/7/2022
Tải xuống
Download attachments: