Hướng dẫn thực hiện tiêu chí số 8 về thông tin và truyền thông trong Bộ tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Alternative text - include a link to the PDF!

Số / ký hiệu 2191/STTTT-CĐS
Về việc / trích yếu
Ngày ban hành 19/10/2022
Tải xuống