Thứ sáu, 11 Tháng 11 2022 16:43

Đã có 5.860 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), tính đến tháng 10/2022, đã có 5.860 xã (71,3%) đạt chuẩn nông thôn mới; có 925 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 110 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Bình quân cả nước đạt 17,1 tiêu chí/xã.

lamduongnt1

Triển khai bê tông hóa đường giao thông nông thôn tại Nghệ An (Ảnh: B.T)

Cũng theo Bộ NN&PTNT, đã có 255 đơn vị cấp huyện thuộc 58 tỉnh, thành phố hoàn thành nhiệm vụ, đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 39,6% số huyện cả nước. Đáng chú ý, đã có 18 tỉnh có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trên cả nước đã công nhận được 8.565 sản phẩm OCOP với 4.392 chủ thể tham gia.

Bộ NN&PTNT cho biết, trong các tháng cuối năm 2022 sẽ hoàn thiện Hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình OCOP giai đoạn 2021-2025. Đồng thời, ban hành Nghị quyết về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại nông nghiệp giai đoạn 2021-2025. Tiếp tục hướng dẫn các địa phương triển khai Chương trình OCOP và tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp quốc gia năm 2022,.../.

Nguồn: dangcongsan.vn