Tin tức phát triển sản xuất, tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Từ đầu tháng 5 đến nay, người trồng ớt ở huyện Chi Lăng (Lạng Sơn) rất phấn khởi, bởi năm nay quả ớt được mùa, được giá. Sau gần 3 năm chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, năm nay quả ớt tươi lại được xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc.

Lạng Sơn là tỉnh có nhiều tiềm năng để phát triển chăn nuôi, đặc biệt là chăn nuôi đại gia súc. Nhằm phát huy thế mạnh đó, những năm qua, Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã phối với trung tâm dịch vụ nông nghiệp (TTDVNN) các huyện, UBND các xã trên địa bàn tỉnh triển khai mô hình cải tạo đàn bò địa phương bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo (TTNT). Mô hình đã góp phần nâng hiệu quả chăn nuôi và tăng thu nhập cho người dân.

Xác định phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân vừa là mục tiêu, vừa là động lực trong xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, những năm qua, cấp ủy, chính quyền xã Tân Văn, huyện Bình Gia đã chú trọng định hướng, hỗ trợ người dân phát triển sản xuất có hiệu quả.

Nuôi chim cu gáy Pháp không tốn nhiều diện tích chuồng trại, ít dịch bệnh, dễ chăm sóc, phù hợp với tập quán và điều kiện khí hậu tỉnh Lạng Sơn. Đây là mô hình khởi nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế cao của một thanh niên ở huyện Hữu Lũng.

Xây dựng và phát triển chuỗi liên kết sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm đóng vai trò quan trọng trong phát triển nông nghiệp. Do vậy, thời gian qua, UBND huyện Chi Lăng đã chú trọng thực hiện nội dung này, qua đó, góp phần nâng cao chất lượng, giá trị sản xuất nông nghiệp.

Ngày 9/12/2022, tại thành phố Lạng Sơn, Trường Đại học Lâm nghiệp tổ chức hội nghị tổng kết dự án “Xây dựng mô hình trồng rừng thâm canh trám bằng cây ghép”.

Những năm gần đây, nhiều hộ dân tại huyện Bắc Sơn đã tận dụng diện tích đất rừng trồng mới ở những năm đầu để trồng xen canh lúa nương (giống lúa nếp nương bản địa). Qua đó, mang lại lợi ích kép, vừa tăng thu nhập cho gia đình, vừa hạn chế xói mòn và tạo nguồn phân hữu cơ tốt cho cây lâm nghiệp mới trồng phát triển.

Những năm qua, phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, cựu chiến binh (CCB) tỉnh Lạng Sơn luôn đoàn kết, vượt khó khăn, thử thách, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, tích cực tham gia các phong trào thi đua, nổi bật là phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”.