Thứ hai, 25 Tháng 9 2017 01:59

Điển hình phong trào “hiến đất xây dựng nông thôn mới”

         Đất rất có giá trị, tục ngữ có câu “tấc đất, tấc vàng”. Song thực hiện Chương xây dựng nông thôn mới, xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc đã hình thành phong trào hiến đất trong nhân dân mà không màng đến lợi ích kinh tế. Qua hiến đất, tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, góp phần vào thực hiện hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới (XDNTM). Cao Lâu là xã điển hình huyện có phong trào hiến đất XDNTM, được UBND huyện tặng Giấy khen.

         Là xã vùng biên giới có nhiều đồi núi, giao thông đi lại còn khó khăn. Những năm qua, để thực hiện Chương trình nông thôn mới theo lộ trình đề ra, xã Cao Lâu đã ưu tiên thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội và hoàn thành các tiêu chí XDNTM. Song để có được mặt bằng đủ diện tích xây dựng một số cơ sở hạ tầng, thì địa phương cần có sự hiến đất của nhân dân mới làm được. Do vậy, ngay từ khi triển khai thực hiện Chương trình XDNTM, xã Cao Lâu đã chú trọng công tác vận động nhân dân hiến đất xây dựng các công trình giao thông nông thôn và phúc lợi địa phương. Bởi là xã thuần nông, đồng ruộng, đất đai, vườn tược... gắn liền với cuộc sống của mỗi người dân nơi đây. Đất là tài sản lớn có giá trị của nhân dân. Có đất người dân sử dụng xây nhà cửa sinh sống, sản xuất lúa, ngô., góp phần vào ổn định lương thực, xóa đói giảm nghèo. Đất đai cha ông để lại không nhiều. Vì thế, hơn bao giờ hết, mỗi người dân trong xã Cao Lâu đã phải giữ gìn và bảo vệ đất đai, đồng ruộng không để bỏ hoang và lãng phí.

         Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Chính quyền và tuyên truyền vận động của các ban, ngành đoàn thể đến nhân dân, nhân dân hiểu được ý nghĩa mục đích, tầm quan trọng của việc xây dựng nông thôn mới và các tiêu chí thực hiện, trong đó có việc hiến đất XDNTM. Chính vì vậy, đối với việc hiến đất xây dựng nông thôn mới, người dân không tính toán đên lợi ích kinh tê, mà xác định được lợi ích của hiến đất mang lại giúp mở rộng xây dựng đường giao thông, nhà văn hóa thôn, trường học..., phục vụ cho lợi ích của chính nhân dân trong xã và góp phần xây dựng quê hương đổi mới. Từ đó, nhân dân các thôn trong xã đã chung sức đồng lòng cùng nhau hiến đất, góp sức xây dựng nông thôn mới. Ông Hoàng Tiến Thụng, Bí thư Đảng ủy xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc cho biết:

         Trong những năm qua, thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới được Cấp ủy Chính quyền, MTTQ và các đoàn thể xã tuyên truyền rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân. Do đó, nhân dân đã hiểu được và tích cực tham gia xây dựng Chương trình nông thôn mới. Nhất là việc tham gia hiến đất xây dựng đường giao thông, xây dựng trường học và các công trình khác được nhân dân đồng tình ủng hộ.

         Điển hình đi đầu trong phong trào hiến đất ở xã Cao Lâu có các cán bộ, đảng viên, hội viên là người đầu tầu gương mẫu thực hiện. Là một đảng viên, ông Hoàng Minh Đức, thôn Bản Vàng, đã nâng cao nhận thức đi đầu trong việc hiến 400 m2 đất và vận động được 6 hộ dân cùng làm theo hiến được tổng số trên 1 nghìn m2 đất để có được mặt bằng xây dựng phân Trường mầm non và đường lên trường. Với mong muốn duy nhất là giúp cho con em trong thôn mình có ngôi trường khang trang, sạch đẹp để cắp sách đến trường được học tập và vui chơi. Hiện nay, công trình đang thi công, dự kiến đến hết quý I năm 2016 công trình sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng. Ông Hoàng Minh Đức, đảng viên thôn Bản Vàng, xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc cho biết:

         Tôi được sự vận động của UBND, của thôn về hiến đất. Thấy cơ sở vật chất của trường Mầm non không có. Tôi đã hiến một số đất cho trường xây dựng. Từ đó, giúp các cháu ở hai thôn có chỗ học, góp phần xây dựng nông thôn mới.

         Thiết thực từ việc hiến đất của nhân dân, đã giúp xã xây dựng cơ sở hạ tầng, nhất là xây dựng các công trình giao thông, tạo điều kiện cho nhân dân đi lại thuận tiện, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Các hộ hiến đất để làm các công trình trên địa bàn xã đã được Cấp ủy Chính quyền địa phương và cấp trên khen thưởng động viên kịp thời và nhân rộng. Những năm qua, phong trào hiến đất xây dựng nông thôn mới ở xã đã lan rộng, trở thành một xã điển hình của huyện có phong trào hiến đất xây dựng nông thôn mới. Riêng trong 3 năm qua, xã Cao Lâu đã thống kê được tổng số đất nhân dân xã hiến lên đến trên 5.400m2. Trong đó, thôn Bản Rằn đã có 14 hộ hiến được trên 2.700 m2 đất để mở rộng đường, giúp xây dựng bê tông hóa đường liên thôn; xây dựng phân trường mầm non thôn Bản Vàng có 7 hộ hiến trên 1.100m2 đất; Xây dựng công trình đường Nà Lốc- Bản Nà Bó, Thôn Sông Danh có 13 hộ hiến được hơn 1.500m2 đất và ngoài ra còn nhiều thôn có người dân hiến đất xây dựng nhà văn hóa... Bên cạnh việc hiến đất, bà con nhân dân trong xã còn tích cực tham gia đóng góp công sức tiền của xây dựng công trình đường, nhà văn hóa thôn, thủy lợi...Ông Phạm Văn Phục, trưởng thôn Bản Vàng, xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc nói:

         Qua các cuộc họp tuyên truyền đến các hộ gia đình về xây dựng nông thôn mới, nhất là về hiến đất xây dựng cơ sở vật chất, trong đó có hiến đất xây dựng trường học cho các cháu. Thông qua vận động, có 7 hộ gia đình đã hiến hơn 1nghìn m2 đất để làm điểm Trường mầm non thôn Bản Vàng. Ngoài ra, nhân dân thôn còn góp công, góp tiền hoàn thiện một số công trình như đường bê tông nông thôn để xây dựng bản, làng sạch, đẹp.

         Phong trào hiến đất ở xã Cao Lâu, góp phần quan trọng cho tiến độ và sự thành công của chương trình XDNTM, giúp bộ mặt nông thôn Cao Lâu đổi mới. Đến nay, xã Cao Lâu hoàn thành 9/19 tiêu chí XDNTM. Từ kết quả đạt được, trong năm 2016, Cấp ủy Chính quyền xã tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu, năm 2016 hoàn thành 3 tiêu chí gồm: Tiêu chí môi trường, thu nhập, y tế. Ông Hoàng Tiến Thụng, Bí thư Đảng ủy xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc cho biết:

         Xây dựng nông thôn mới, tiếp tục được Cấp ủy Chính quyền quan tâm chỉ đạo thực hiện. Trong năm 2016 phấn đấu hoàn thành tiêu chí môi trường, thu nhập, y tế. Để thực hiện hoàn thành các tiêu chí trên. Cấp ủy đã họp Ban chấp hành ra các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo. Đồng thời, chúng tôi tiếp tục tuyên truyền, vận động bà con nhân dân học tập noi theo những tấm gương điển hình đó, để có nhiều người dân hiến công, hiến đất đóng góp xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới hoàn thành trong thời gian tới.

         Ghi nhận kết quả đạt được trong phong trào hiến đất XDNTM ở địa phương còn có nhiều khó khăn. Năm 2015, xã Cao Lâu được UBND huyện Cao Lộc tặng Giấy Khen vì đã có thành tích trong phong trào hiến đất XDNTM. Kết quả đạt được, sẽ tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy xã triển khai được các mục tiêu, nhiệm vụ trong thực hiện phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới những năm tiếp theo. Xã mong muốn có thêm sự hỗ trợ của nhà nước, để địa phương phát huy được vai trò, vị trí nhân dân trong việc tham gia cùng đóng góp hoàn thành các tiêu chí XDNTM theo lộ trình đề ra./.

Hồng Ngọc

Đài PT-TH tỉnh Lạng Sơn

Giải Nhì