Thứ hai, 25 Tháng 9 2017 01:36

Phụ nữ Cai Kinh chung sức xây dựng nông thôn mới

         Hưởng ứng phong trào “Hữu Lũng cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, những năm qua cán bộ, hội viên phụ nữ huyện Hữu Lũng đã có nhiều việc làm cụ thể thiết thực như thi đua trong lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc, tham gia đóng góp tiền, ngày công, hiến đất xây dựng hạ tầng nông thôn. Những việc làm đó đã chung tay, góp sức đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

         Chi hội phụ nữ thôn Hồng Châu là một trong những chi hội đi đầu trong thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) của hội phụ nữ xã Cai Kinh. Từ năm 2013 đến nay, chi hội đã vận động hội viên phụ nữ và nhân dân đã đóng góp trên 430 triệu đồng và gần 18.000 công lao động, làm mới được 3,16 km đường bê tông. Để có được kết quả trên là do chi hội đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong thôn đẩy mạnh tuyên truyền, giúp hội viên nhận thức đúng về 19 tiêu chí của chương trình xây dựng NTM; vai trò chủ thể của người dân trong chương trình. Cùng với công tác tuyên truyền, chi hội còn tích cực vận động hội viên tự nguyện hiến đất, đóng góp tiền của, công sức xây dựng hạ tầng nông thôn như xây dựng nhà văn hóa, xây dựng trường học; thực hiện vệ sinh đường làng ngõ xóm; năng động sáng tạo trong phát triển kinh tế, xây dựng gia đình văn hóa, no ấm bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc.. .Qua tuyên truyền, cán bộ hội viên đã thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của mình, tự giác tham gia cùng với thôn xóm thực hiện tốt các tiêu chí của chương trình xây dựng NTM đưa ra.

         Chị Đặng Thị Thơ, Chi hội trưởng phụ nữ thôn Hồng Châu, xã Cai Kinh, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn nói:

         Chương trình xây dựng NTM, đòi hỏi người dân vừa phải đóng góp sức người, sức của. Nhận thức được điều đó, chúng tôi đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân nói chung đặc biệt là hội viên Phụ nữ. Từ năm 2013 đến nay thôn đã hoàn thành riêng đường trục chính là 2.900m, đường nhánh phụ 1.060m. Trong đó Nhà nước hỗ trợ xi măng, mỗi hội viên đóng góp 500 nghìn tiền mặt. Ngoài ra, Chi hội chúng tôi còn phát động chị em xây dựng hố rác gia đình để xử lý rác thải, góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường.

         Ông Nguyễn Văn Ngọc Bí thư Chi bộ thôn Hồng Châu, xã Cai Kinh, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn nói:

         Thực hiện tiêu chí về xây dựng NTM trong toàn Đảng bộ xã, Chi bộ đã chỉ đạo các ngành, đoàn thể trong thôn đấy mạnh tuyên truyền về những tiêu chí của chương trình xây dựng NTM trong nhân dân. Thực hiện sự chỉ đạo của Chi bộ, các ngành đoàn thể trong thôn, đặc biệt là Chi hội Phụ nữ đã thực hiện các tiêu chí về phát triển kinh tế - văn hóa, ổn định an ninh trật tự trong thôn; đi đầu trong xây dựng đường giao thông nông thôn, xây dựng nếp sống văn hóa, gia đình văn hóa, đóng góp ngày công xây dựng đường giao thông nông thôn. Trong 2 năm 2014, 2015 Chi hội Phụ nữ là một trong những tổ chức đoàn thể đi đầu trong phong trào làm đường giao thông nông thôn.

         Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy và Hội cấp trên về cuộc vận động cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới, Ban Thường vụ Hội Phụ nữ xã đã gắn nội dung chương trình xây dựng NTM với các phong trào, nhiệm vụ trọng tâm của Hội, trong đó chú trọng tới công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho hội viên phụ nữ về mục đích, nội dung, tư tưởng chỉ đạo, cơ chế chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, tập trung thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không 3 sạch, 3 an toàn”, góp phần thực hiện các chỉ tiêu về xây dựng đường giao thông nông thôn, giảm hộ nghèo, chuyển đổi hình thức tổ chức sản xuất, phát triển giáo dục, văn hóa, bảo vệ môi trường, xây dựng hệ thống chính trị xã hội vững mạnh.. .Trong quá trình thực hiện, tổ chức thường xuyên phối hợp với Ban chỉ đạo của xã, thôn, khảo sát các hạng mục không cần đến vốn đầu tư nhiều, từ đó vận động hội viên phụ nữ tích cực tham gia thực hiện. Do làm tốt công tác tuyên truyền, nên khi các thôn bản triển khai xây dựng các công trình như nhà văn hóa thôn, xây dựng đường giao thông liên thôn, nội thôn, nội đồng... hội viên đều tích cực tham gia, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng. Kết quả: từ năm 2011 đến nay, tổ chức hội đã vận động hội viên đóng góp tiền được trên 7 tỷ đồng, hiến được trên 3.500 m2 đất, bê tông hóa được trên 15 km đường dân sinh liên thôn, liên xã; xây mới được 02 phòng học tại thôn Đoàn Kết, xây mới được 06 nhà văn hóa. Nét nổi bật mà các cấp hội phụ nữ xã Cai Kinh thực hiện có hiệu quả đó là, các chi hội đã tập trung tuyên truyền, vận động chị em thực hiện vệ sinh nhà cửa, đường làng ngõ xóm sạch sẽ, di rời chuồng trại xa gia đình, xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, thực hiện mỗi hộ gia đình tự có hố xử lý rác thải đảm bảo vệ sinh môi trường sống.

         Bà Nguyễn Thị Toan, thôn Đá Đỏ, xã Cai Kinh, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn nói:

         Thực hiện sự chỉ đạo của Hội Phụ nữ tỉnh, huyện và xã về khâu 5 không 3 sạch 3 an toàn, sau khi nghe tuyên truyền về, gia đình tôi thực hiện đào 1 hố rác, hàng ngày rác thải được gia đình phơi khô và đốt. Trong công cuộc nông thôn đổi mới, gia đình tôi luôn chấp hành chính sách của Đảng, Nhà nước, tôi luôn đóng góp đầy đủ để làm đường giao thông nông thôn.

         Trong thực hiện tiêu chí giảm nghèo, tổ chức hội luôn chú trọng đến các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững, nhờ đó đời sống hội viên ngày càng được nâng lên, góp phần giảm tiêu chí tỷ lệ hộ nghèo của xã xuống còn 3,5%. Còn đối với tiêu chí xây dựng hệ thống chính trị xã hội vững mạnh, hàng năm Hội Phụ nữ xã đều cử cán bộ chi, tổ hội tham gia tập huấn nghiệp vụ để nâng cao kỹ năng, kiến thực hoạt động công tác Hội đảm bảo đạt chuẩn theo quy định, góp phần vào tiêu chí giữ gìn an ninh trật tự xã hội vững mạnh. Ngoài ra, Hội còn phối hợp với các ngành chức năng tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức quản lý, giáo dục con em trong gia đình không vi phạm và mắc tệ nạn xã hội, gắn với giáo dục truyền thống, đạo đức lối sống, kỹ năng nuôi dạy con, góp phần hạn chế tỷ lệ suy dinh dưỡng, tạo điều kiện để trẻ em phát triển toàn diện.. .Vì vậy, những năm gần đây, tỷ lệ học sinh bỏ học, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng đã giảm đáng kể, góp phần vào việc thực hiện tiêu chí giáo dục ở địa phương. Bằng những việc làm, cụ thể thiết thực của chị em phụ nữ các dân tộc trong xã thời gian qua đã và đang khẳng định sự chung tay, góp sức cùng cấp ủy, chính quyền địa phương tham gia, thực hiện tốt phong trào xây dựng nông thôn mới, đến nay xã Cai Kinh đã đạt 8/19 tiêu chí về xây dựng NTM.

         Bà Nông Thị Liên, Chủ tịch Hội LHPN xã Cai Kinh, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn nói:

         Thực hiện cuộc vận động chung sức xây dựng NTM, Hội LHPN xã chúng tôi đã tuyên truyền sâu rộng tới tất cả hội viên phụ nữ trong toàn xã và được chị em tích cực ủng hộ, đặc biệt là hiến đất để góp phần làm đường bê tông; Xây dựng trường học; xây dựng nhà văn hóa và đóng góp tiền của công sức để làm đường bê tông. Bên cạnh đó chúng tôi còn tuyên truyền lồng ghép xây dựng gia đình 5 không 3 sạch, vận động hội viên thực hiện 5 không 3 sạch từ trong mỗi gia đình như sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ, di rời chuồng trại xa nơi ở, xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh; đào hố đổ rác thải để tránh ô nhiễm môi trường.

         Hiện nay, các cấp hội phụ nữ xã Cai Kinh đang tích cực tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân thực hiện tốt các tiêu chí về môi trường, chỉ tiêu về tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm y tế, tiêu chí đường giao thông nông thôn.. .nhằm huy động sự tham gia tích cực của hội viên và nhân dân cùng tham gia thực hiện có hiệu quả các tiêu chí, qua đó từng bước nâng cao vai trò, vị thế của chị em phụ nữ trong xã hội hiện nay./.

Hoàng Thị Thư

Đài PT-TH tỉnh Lạng Sơn

Giải Nhì