Thứ tư, 16 Tháng 1 2019 08:02

Xây dựng nông thôn mới: Hiệu quả tuyên truyền

          Từ việc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, người dân nhiều xã trên địa bàn tỉnh đã hiểu rõ hơn mục đích, ý nghĩa của chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), qua đó tích cực chung tay, góp sức thực hiện tiêu chí.

          Đẩy mạnh tuyên truyền

          Bên cạnh nguồn lực đầu tư của nhà nước, để thực hiện các tiêu chí trong xây dựng NTM rất cần sự chung tay góp sức của người dân. Theo đó, năm 2018, công tác tuyên truyền, vận động người dân tiếp tục được các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh triển khai thực hiện.

          Ông Hoàng Đăng Dũng, Phó Chánh Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh cho biết: Để tuyên truyền có hiệu quả, các cấp, các ngành, các tổ chức, đoàn thể chính trị, xã hội từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa và nâng cao chất lượng tuyên truyền, vận động trong xây dựng NTM theo hướng thiết thực, cụ thể tập trung vào nội dung đổi mới tư duy, cách thức sản xuất, nâng cao thu nhập; xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng môi trường nông thôn xanh, sạch, đẹp.

          Cụ thể, Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội các cấp, các ngành đã tổ chức được 2.264 hội nghị tuyên truyền lồng ghép các nội dung xây dựng NTM với gần 90.000 lượt người tham dự. Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh đã biên tập, cấp phát 1.600 cuốn sổ tay kinh nghiệm, cách làm hay, hiệu quả trong xây dựng NTM, 3.000 cuốn sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng NTM. Hội Nông dân tỉnh triển khai xây dựng được 164 mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an toàn”…

xd NTM hieu qua tuyen truyen.png

Mô hình trồng rau an toàn đem lại hiệu quả kinh tế ổn định cho người dân xã Tân Lang, huyện Văn Lãng

          Thông qua tuyên truyền, vận động, người dân ở các xã, đặc biệt là các xã điểm xây dựng NTM đã hiểu rõ và tích cực chung tay góp sức thực hiện các tiêu chí.

          Chung sức thực hiện

          Địa hình chia cắt, dân cư thưa thớt, tỷ lệ hộ nghèo năm 2011 còn trên 45%, thế nhưng nhờ được tuyên truyền, vận động, người dân xã Bính Xá, huyện Đình Lập đã tích cực chung tay, góp sức để cùng xây dựng NTM.

          Ông Nguyễn Công Hưng, Chủ tịch UBND xã Bính Xá cho biết: Để chung tay thực hiện các tiêu chí NTM, từ năm 2015 đến nay, nhân dân trên địa bàn hiến gần 28.000 m2 đất để xây dựng các công trình đường giao thông, nhà văn hóa, trường học. Bên cạnh đó, nhân dân còn đóng góp hơn 1 tỷ đồng, hàng chục nghìn ngày công để làm đường giao thông, nhà văn hóa… Từ sự chung sức của người dân và nguồn lực đầu tư của nhà nước, đến tháng 10/2018, Bính Xá đã hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM.

          Tương tự Bính Xá, người dân xã Mai Sao, huyện Chi Lăng cũng đóng góp trên 25.000 m2 đất, gần 30.000 ngày công lao động cùng tiền, vật liệu để làm đường giao thông, xây dựng nhà văn hóa thôn… Không chỉ đóng góp công sức, tiền của để xây dựng cơ sở hạ tầng, thông qua tuyên truyền, vận động cũng như hỗ trợ nguồn lực của nhà nước, người dân xã Mai Sao còn xây dựng được những mô hình phát triển sản xuất phù hợp, hiệu quả. Điển hình như: mô hình trồng na với diện tích gần 40 ha,  thu nhập trên 6,5 tỷ đồng/năm; mô hình trồng ớt với diện tích gần 40 ha, cho thu nhập gần 5 tỷ đồng/năm; mô hình chăn nuôi thỏ với quy mô trên 3.000 con, mô hình nuôi hươu lấy nhung… Các mô hình hiệu quả từng bước được nhân rộng, góp phần vào nâng cao thu nhập cho người dân. Hiện nay, thu nhập bình quân của xã đạt gần 31 triệu đồng/người/năm.

          Cùng với 2 xã kể trên, người dân ở nhiều xã khác trên địa bàn tỉnh cũng tích cực chung tay, góp sức để thực hiện các tiêu chí NTM. Năm 2018, nhân dân trên địa bàn tỉnh đã đóng góp công sức, tiền của, hiến đất quy ra tiền trị giá gần 127 tỷ đồng (trong đó, đóng góp tiền trên 50 tỷ, hiến trên 100.000 m2 đất và đóng góp trên 300.000 công lao động) để cùng chung tay thực hiện các tiêu chí. Qua đó, hết năm 2018, toàn tỉnh có thêm 12 xã đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn toàn tỉnh lên 48 xã; bình quân mỗi xã trên địa bàn đạt 10,01 tiêu chí, tăng 1,36 tiêu chí so với năm 2017.

Nguồn: baolangson.vn