Thứ sáu, 29 Tháng 9 2017 02:45

Lộc Bình: Chung tay ủng hộ xây dựng nông thôn mới

          Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 42a/KH-BCĐ ngày 28/02/2017 của Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Lộc Bình năm 2017.

          Ngay từ đầu năm, Ban Chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới huyện Lộc Bình đã ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện công tác xây dựng nông thôn mới; tổ chức lễ phát động ủng hộ xây dựng nông thôn mới, đồng thời ban hành thư ngỏ đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn huyện tham gia ủng hộ xây dựng nông thôn mới. Qua đó, từ đầu năm đến nay, toàn huyện đã tuyên truyền, vận động được 170 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ủng hộ xây dựng nông thôn mới được trên 600 triệu đồng, trong đó trên địa bàn huyện ủng hộ được trên 400 triệu đồng, Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn ủng hộ 200 triệu đồng. Theo kế hoạch, nguồn quyên góp ủng hộ xây dựng nông thôn mới được huyện tập trung đầu tư cho xã Hữu Khánh là xã điểm của huyện về đích nông thôn mới năm 2017. Hiện nay, huyện Lộc Bình đã có 02/ 27 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 02/27 xã đạt 11 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, 12/27 xã  đạt từ 5-9 tiêu chí, 11/27 xã đạt dưới 5 tiêu chí.

Loc Binh Chung tay ung ho XD NMT 1

Các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện

tham gia ủng hộ xây dựng nông thôn mới

Loc Binh Chung tay ung ho XD NMT 2

Công ty TNHH MTV Minh trí ủng hộ xây dựng Nông thôn mới

          Trong thời gian tới, huyện Lộc Bình tiếp tục tăng cường chỉ đạo các các xã tích cực triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới  năm 2017, đặc biệt huy động các nguồn lực, phấn đấu xã Hữu Khánh đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2017. Tiếp tục tuyên truyền các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các cá nhân  trên địa bàn huyện tham gia tham gia ủng hộ xây dựng nông thôn mới.

Nguồn: Trang TTĐT huyện Lộc Bình