Thứ hai, 07 Tháng 9 2020 09:15

11 sản phẩm tham gia đánh giá, phân hạng OCOP

          Sáng 04/9/2020, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP (mỗi xã một sản phẩm) tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP (đợt 1) năm 2020.

11 sp tham gia danh gia 1
Toàn cảnh hội nghị

          Trong đợt 1 này, có 11 sản phẩm của 10 chủ thể thuộc 4 huyện gửi hồ sơ đề nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Lạng Sơn.

          Tại buổi đánh giá, các thành viên Hội đồng đã thảo luận, tham gia góp ý hồ sơ cho các sản phẩm với những nội dung liên quan đến tên đăng ký, mẫu mã sản phẩm…

11 sp tham gia danh gia 2
Các thành viên Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP
thẩm định sản phẩm tại hội nghị

          Hội đồng đã thống nhất chấm điểm và xếp hạng 11 sản phẩm đạt 3 và 4 sao. Trong đó, 3 sản phẩm xếp hạng 4 sao, gồm: na dai thị trấn Đồng Mỏ, na dai xã Chi Lăng (huyện Chi Lăng), na Cai Kinh (huyện Hữu Lũng); 8 sản phẩm được xếp 3 sao, gồm: rau bò khai thị trấn Đồng Mỏ (huyện Chi Lăng), na Hòa Lạc, na Yên Sơn, nem nướng Khôi Loan (huyện Hữu Lũng), phở khô đặc biệt Hoàng Quyên, phở tươi Hoàng Quyên (huyện Lộc Bình), thạch Chu Hạnh, rượu Hội Hoan (huyện Văn Lãng).

          Sau hội nghị, các đơn vị tiếp tục hướng dẫn các chủ thể bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của Hội đồng. Trên cơ sở đó, Hội đồng sẽ hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh để cấp chứng nhận cho các sản phẩm này.

Nguồn: baolangson.vn