Thứ năm, 08 Tháng 12 2022 16:03

Công bố kết quả đánh giá, phân hạng 8 sản phẩm OCOP

Chiều 07/12/2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tổ chức hội nghị công bố kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP (chương trình mỗi xã một sản phẩm) và cấp giấy chứng nhận sản phẩm OCOP tỉnh Lạng Sơn đợt 2 năm 2022.

CB
Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trao giấy chứng nhận cho chủ thể đạt sản phẩm OCOP 3 sao và 4 sao

Dự hội nghị có các thành viên Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh, đại diện phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn một số huyện, thành phố và các chủ thể có sản phẩm được chứng nhận sản phẩm OCOP.

Trong đợt 2 năm 2022, có 8 sản phẩm của 5 huyện (Chi Lăng, Hữu Lũng, Cao Lộc, Lộc Bình, Văn Lãng) gửi hồ sơ đề nghị đánh giá, phân hạng. Trong đó, có 1 sản phẩm (na Chi Lăng, huyện Chi Lăng) nâng cấp từ 3 sao lên 4 sao và 7 sản phẩm mới.

Kết quả, có 8 sản phẩm đạt từ 3 đến 4 sao cấp tỉnh. Trong đó, sản phẩm na Chi Lăng (huyện Chi Lăng) được nâng cấp lên sản phẩm OCOP 4 sao; 7 sản phẩm đạt 3 sao gồm: bánh chưng cẩm Hồng Lý, na Chi Lăng (huyện Hữu Lũng), bún gấc Lệ Chi, mật ong (huyện Văn Lãng), hạt dẻ tươi, vịt quay Nguyên Xinh (huyện Cao Lộc), khau nhục Trần Sinh (huyện Lộc Bình).

Hiện nay, tổng số sản phẩm OCOP cấp tỉnh có 94 sản phẩm (trong đó có 73 sản phẩm đạt 3 sao và 21 sản phẩm đạt 4 sao).

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã trao giấy chứng nhận cho đại diện 8 chủ thể sản phẩm OCOP. Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP có giá trị trong 36 tháng.

Nguồn: baolangson.vn