Thứ năm, 25 Tháng 6 2020 09:38

Hiệu quả rõ nét trong thực hiện tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa

          Với nguồn lực đầu tư của nhà nước và sự chung tay, góp sức của Nhân dân, việc triển khai thực hiện tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa trong xây dựng nông thôn mới (XDNTM) trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả rõ nét.

          Trong XDNTM, việc triển khai thực hiện tiêu chí số 6 không dễ dàng bởi cách đây vài năm, nhiều xã chưa có nhà văn hóa xã; nhiều thôn có được nhà văn hóa song diện tích thường không đảm bảo, thiết chế văn hóa thiếu, thậm chí có thôn không có nhà văn hóa đã phải mượn nhà dân để tổ chức hội họp, sinh hoạt… Ông Hoàng Đăng Dũng, Phó Chánh Văn phòng Điều phối XDNTM tỉnh cho biết: Để thực hiện đạt tiêu chí số 6, bên cạnh nguồn kinh phí hỗ trợ của Trung ương, tỉnh cũng ban hành những chính sách cụ thể nhằm hỗ trợ kinh phí cho các xã xây dựng nhà văn hóa xã, thôn, sân tập thể thao… Giai đoạn 2010 – 2019, tỉnh đã phân bổ trên 300 tỷ đồng để hỗ trợ cho các xã thực hiện tiêu chí số 6. Bên cạnh nguồn lực hỗ trợ của nhà nước, giai đoạn này, trên địa bàn tỉnh đã huy động các nguồn lực xã hội hóa từ doanh nghiệp, người dân được tổng giá trị 187 tỷ đồng để thực hiện.

Hieu qua ro net.jpg

Công nhân thi công hạng mục xây dựng nhà văn hóa xã Y Tịch, huyện Chi Lăng

          Có nguồn lực, người dân đồng lòng nên việc triển khai thực hiện tiêu chí số 6, trong những năm gần đây diễn ra nhanh chóng, thuận lợi. Xã Bình La, huyện Bình Gia là một ví dụ. Năm 2019, Bình La được chọn là một trong những xã điểm của tỉnh phấn đấu đạt chuẩn NTM. Đầu năm 2019, Bình La chưa có nhà văn hóa xã, các nhà văn hóa thôn thì không đáp ứng đúng tiêu chuẩn. Để thực hiện đạt tiêu chí số 6, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể xã và các thôn bản đã tuyên truyền chủ trương thu hồi mặt bằng xây dựng nhà văn hóa xã; vận động hiến đất, đóng góp tiền xây dựng các nhà văn hóa thôn. Ông Hoàng Văn Dũng, công chức văn hóa – xã hội xã Bình La cho biết: Hiểu được ý nghĩa, mục đích của việc làm này, người dân đã đồng thuận để bàn giao mặt bằng đồng thời hiến thêm hơn 100 m2 đất, đóng góp gần 150 triệu đồng để hoàn thành xây dựng nhà văn hóa xã; nâng cấp 3 nhà và xây mới 2 nhà văn hóa thôn. Cuối năm 2019, Bình La đã đạt chuẩn NTM.

          Cùng với xã Bình La, với sự hỗ trợ nguồn lực của nhà nước, sự chung sức của người dân, nhiều xã khác trên địa bàn tỉnh cũng đã xây dựng, nâng cấp được nhiều nhà văn hóa, sân thể thao… góp phần quan trọng vào việc hoàn thành tiêu chí số 6 trong XDNTM. Cụ thể đến nay,  toàn tỉnh có 64 nhà văn hóa xã, 596 nhà văn hóa thôn đạt chuẩn về cơ sở vật chất văn hóa. Hiện, toàn tỉnh có 57/181 xã đạt tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa, tăng 39 xã so với năm 2015.

          Có được những kết quả trên đây, thời gian qua, các cấp, ngành liên quan trong toàn tỉnh đã nỗ lực triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó đặc biệt chú trọng tuyên truyền, vận động người dân tham gia thực hiện tiêu chí số 6. Từ  năm 2010 đến  năm 2019, các cấp, ngành đã tuyên truyền lồng ghép về XDNTM, trong đó có nội dung về thực hiện tiêu chí số 6 được 6.212 hội nghị với khoảng 320.000 lượt người nghe và cấp phát hàng trăm nghìn tài liệu liên quan… giúp người dân hiểu rõ hơn mục đích, ý nghĩa của chương trình, qua đó tích cực chung tay, góp sức thực hiện.

          Bước sang năm 2020, UBND tỉnh tiếp tục phân bổ kinh phí để triển khai xây dựng 24 công trình cơ sở vật chất văn hóa. Để hoàn thành mục tiêu này, các xã trong  tỉnh, nhất là 13 xã điểm phấn đấu đạt chuẩn NTM mới năm nay đang đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân góp công, góp của xây dựng nhà văn hóa xã, thôn bản, sân tập thể dục thể thao…

Theo Quyết định 315/QĐ-UBND ngày 28/2/2017 của UBND tỉnh về việc áp dụng một số tiêu chí trong Bộ Tiêu chí quốc gia về xã NTM giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, để đạt được tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa, xã phải có nhà văn hóa xã (tối thiểu 150 chỗ ngồi đối với xã khu vực I, II và tối thiếu 100 chỗ ngồi đối với xã thuộc khu vực III); sân thể thao; có điểm vui chơi giải trí và thể thao cho trẻ em và người cao tuổi; 100% thôn hoặc liên thôn có nhà văn hóa (từ 50 chỗ ngồi trở lên đối với xã thuộc khu vực III và 80 chỗ ngồi trở lên đối với xã khu vực I,II) và có sân tập thể thao đơn giản…

Nguồn: baolangson.vn

Tên văn bản Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu nội dung
Quyết định Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 12/2017/QĐ-TTg 22/4/2017
Nghị định Cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 161/2016/NĐ-CP 02/12/2016
Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện một số nội dung trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2018-2020 65/2017/NQ-HĐND 11/12/2017
Nghị quyết Quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 05/2018/NQ-HĐND 20/7/2018
Quyết định Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện một số nội dung trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2018 - 2020 18/2018/QĐ-UBND 31/01/2018
Tất cả văn bản