Thứ ba, 13 Tháng 8 2019 01:44

Cao Lộc: Đưa Chỉ thị 40 vào cuộc sống

         Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn huyện Cao Lộc đã đạt được kết quả tích cực. Qua đó, góp phần quan trọng thực hiện công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

         Ngay sau khi có Chỉ thị 40, Huyện ủy đã ban hành văn bản số 817-CV/HU ngày 27/4/2015, UBND huyện ban hành kế hoạch số 193/KH-UBND ngày 17/9/2015 về tổ chức thực hiện Chỉ thị 40. Theo đó, chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tiếp tục tăng cường công tác quản lý; nâng cao chất lượng tín dụng chính sách, chủ động đề xuất, ban hành hoặc sửa đổi cơ chế, chính sách liên quan đến tín dụng chính sách xã hội; chỉ đạo phòng giao dịch huyện tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 40.

         Sau 5 năm được triển khai, việc thực hiện Chỉ thị 40 đã làm thay đổi nhận thức về tín dụng chính sách xã hội của cấp ủy, chính quyền các cấp. Hệ thống chính trị đã vào cuộc quyết liệt trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện tín dụng chính sách xã hội. Trong quá trình triển khai, Huyện ủy, UBND huyện thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

CL Dua CT 40 vao CS

Người dân thực hiện giao dịch tại điểm giao dịch xã Tân Liên

         Ông Hoàng Quy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện cho biết: Trong 5 năm qua, mặc dù tình hình kinh tế – xã hội của huyện còn nhiều khó khăn nhưng Huyện ủy, UBND huyện luộn tạo điều kiện cho NHCSXH huyện thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Cụ thể như, bố trí 100% chủ tịch UBND xã tham gia thành viên Ban Đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện; cấp đất xây dựng trụ sở mới, hỗ trợ phương tiện, trang thiết bị làm việc cho ngân hàng…

         Nhờ đó, dư nợ tín dụng hàng năm tăng từ 6 đến 8%. Hiện tổng dư nợ các chương trình tín dụng ưu đãi trên địa bàn huyện đạt trên 206 tỷ đồng, tăng 52 tỷ đồng so với năm 2014 với hơn 5.000 hộ còn dư nợ. Hiệu quả rõ nhất của sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Huyện ủy, UBND huyện là việc huyện đã dành một phần nguồn vốn từ ngân sách để bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 40, UBND huyện đã chuyển sang phòng giao dịch NHCSXH huyện số tiền là 2,207 tỷ đồng, tăng 1,7 tỷ đồng so với năm 2014.

         Cùng với đó, Mặt trận Tổ quốc huyện và các tổ chức chính trị – xã hội đã chú trọng chỉ đạo cơ sở phối hợp với NHCSXH. Từ đó thực hiện tốt các nội dung ủy thác đã ký với ngân hàng, tổ chức kiểm tra, giám sát các tổ chức hội cấp xã, ban quản lý tổ tiết kiệm vay vốn; kiểm tra, đối chiếu hộ vay, chỉ đạo bình xét vay vốn công khai, dân chủ và đúng đối tượng thụ hưởng. Ngoài ra, NHCSXH huyện có 23 điểm giao dịch được đặt tại các xã, thị trấn và 205 tổ tiết kiệm và vay vốn tại các thôn, bản, khu phố đã góp phần công khai chính sách tín dụng của Nhà nước.

         Nhờ sự quan tâm của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, trong giai đoạn 2014 – 2019, nguồn vốn đã mang lại hiệu quả thiết thực, giúp 1.890 lượt hộ nghèo, 834 lượt hộ cận nghèo, 708 lượt hộ mới thoát nghèo được vay vốn; 730 lao động được tiếp cận chương trình cho vay giải quyết việc làm; 1.470 hộ vay vốn cải thiện điều kiện vệ sinh và nước sinh hoạt ở nông thôn; hỗ trợ xây dựng 71 nhà cho hộ nghèo…

         Gia đình bà Hoàng Thị Sâm, thôn Tằm Nguyên, xã Tân Liên là một trong những hộ có chuyển biến rõ nét về điều kiện kinh tế sau khi tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi. Bà Sâm chia sẻ: “Trước đây, gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo. Trong lúc chưa biết làm gì để phát triển kinh tế, tôi được cán bộ Hội Phụ nữ xã tuyên truyền về chương trình cho vay của NHCSXH. Năm 2017, tôi đã vay 40 triệu đồng mua máy cày phục vụ gia đình và cày thuê cho các hộ trong xã. Một phần vốn, gia đình tôi đầu tư trồng và chăm sóc gần 500 cây thông, hơn 200 cây sở, hiện gia đình tôi đã thoát nghèo và có thu nhập ổn định”.

         Ông Lý Thế Công, Phó Giám đốc NHCSXH huyện cho biết: “Với sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự phối hợp của các tổ chức chính trị – xã hội nhận ủy thác, năng lực hoạt động của phòng giao dịch được nâng cao. Các chương trình vốn được giải ngân kịp thời, đúng đối tượng; thu lãi đạt cao; nợ quá hạn thấp, hiện còn 212 triệu đồng, chiếm 0,09% tổng dư nợ (năm 2014 là 468 triệu đồng)”.

         Nhờ Chỉ thị 40, các hộ vay vốn nâng cao ý thức sử dụng vốn, đời sống người dân không ngừng được nâng cao; hiện tỷ lệ hộ nghèo của huyện còn 15,9% (trung bình giảm 3 – 5%/năm).

Nguồn: baolangson.vn

Tên văn bản Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu nội dung
Quyết định Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 12/2017/QĐ-TTg 22/4/2017
Nghị định Cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 161/2016/NĐ-CP 02/12/2016
Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện một số nội dung trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2018-2020 65/2017/NQ-HĐND 11/12/2017
Nghị quyết Quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 05/2018/NQ-HĐND 20/7/2018
Quyết định Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện một số nội dung trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2018 - 2020 18/2018/QĐ-UBND 31/01/2018
Tất cả văn bản