Quyết định về việc áp dụng một số tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Số / ký hiệu 315/QĐ-UBND
Về việc / trích yếu
Ngày ban hành 28/02/2017
Tải xuống